Skip Ribbon Commands
Skip to main content
miksi lajitella

Miksi lajitella

 
Lajittelemalla jätteet oikein ohjaat ne hyötykäyttöön ja toimit ympäristön hyväksi. Oikea tieto on onnistuneen lajittelun ja kierrätyksen perusta niin yrityksissä kuin kotonakin. 
 
Kierrätyksen onnistumisessa jokainen henkilö on avainhenkilö. Jokainen voi miettiä, miten voisi omilla toimillaan ehkäistä jätteen syntyä. Myös lajittelun onnistuminen on jokaisen vastuulla. Yksikin ihminen voi helposti pilata muiden hienosti lajitteleman jätemateriaalin. On siis tärkeää, että jokainen meistä tuntee lajitteluohjeet ja toimii niiden mukaisesti. 
 
  • Kierrättäminen säästää luonnonvaroja, sillä oikein lajiteltu jäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena.  Esimerkiksi metallia voidaan kierrättää lähes loputtomiin, joilloin säästyy neitseellisiä raaka-aineita.
  • Lisäksi energiakeesta valmistetaan teollisuuden käyttöön kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita.
  • Kun kierrätys ja hyötykäyttö toimivat kunnolla, vain pieni osa jätteestä päätyy kaatopaikalle.
Kierrätyksen myönteiset ympäristövaikutukset ovat massapolttoon tai kaatopaikalle viemiseen verrattuna ylivoimaiset. L&T jalosti yli 180 000 tonnia jätettä uusioraaka-aineeksi vuonna 2010. L&T:n uudistettu kierrätyslaitos Keravalla on yksi Euroopan ympäristöystävällisimmistä ja nykyaikaisimmista laitoksista, joka ohjaa jopa 90 prosenttia jätemateriaaleista uudelleenkäytettäviksi. Tavoitteenamme on kaatopaikaton yhteiskunta.